Ceník služeb

                    Sazebník úhrad za poskytované služby sociální péče v Domově Mladá                                        …
Sazebník úhrad za poskytované ambulantní služby v Domově Mladá                                       Denní stacionář            STRAVA Věková kategorie   Náklady…