Výroční zprávy

Výroční zpráva Domova Mladá za rok 2013
Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Středočeského kraje za rok 2016 (příloha č. 1) Finanční plán nákladů a výnosů pro rok 2017 (příloha č. 2)