Denní stacionář

Denní stacionář

Sazebník úhrad za poskytované ambulantní služby v Domově Mladá

STRAVA

 

Věková kategorie   Náklady na potraviny Náklady provozní Cena celkem: 1 kalendářní den**
3 – 5 let 53 Kč 11 Kč* 64 Kč
6 – 11 let 57 Kč 12 Kč* 69 Kč
nad 12 let 64 Kč 13 Kč* 77 Kč

* provozní náklady činí 21 % z částky náklady na potraviny.

** uživatelům v denním pobytu se poskytuje snídaně, oběd a odpolední svačina

Rozdělení stravovací jednotky 

53 Kč

57 Kč

64 Kč

Snídaně

12 Kč

13 Kč

15 Kč

Oběd

33 Kč

35 Kč

39 Kč

Svačina

8 Kč

9 Kč

10 Kč

 

PÉČE

Úhrada za péči je stanovena dle počtu hodin strávených v denním stacionáři, a to na základě přiznaného stupně příspěvku na péči (dále jen příspěvek), následovně:

Stupeň příspěvku                     Kč/hod
stupeň I                       10 Kč
stupeň II                       20 Kč
stupeň III                       30 Kč
stupeň IV                       40 Kč

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pokud se uživateli poskytuje dietní strava – zvyšují se částky stravovací jednotky o 8,- Kč na osobu a den, u diety diabetické o 14,- Kč na osobu a den.