Denní stacionář

Denní stacionář

Sazebník úhrad za poskytované ambulantní služby v Domově Mladá

STRAVA

 

Věková kategorie   Náklady na potraviny Náklady provozní Cena celkem: 1 kalendářní den**
3 – 5 let 34 Kč 7 Kč* 41 Kč
6 – 11 let 40 Kč 8 Kč* 48 Kč
nad 12 let 45 Kč 9 Kč* 54 Kč

* provozní náklady činí 21 % z částky náklady na potraviny.

** uživatelům v denním pobytu se poskytuje snídaně, oběd a odpolední svačina

Rozdělení stravovací jednotky (100%)

34 Kč

40 Kč

45 Kč

Snídaně (18 %)

6 Kč

7 Kč

9 Kč

Oběd (68 %)

23 Kč

27 Kč

30 Kč

Svačina (14 %)

5 Kč

6 Kč

6 Kč

 

PÉČE

Úhrada za péči je stanovena dle počtu hodin strávených v denním stacionáři, a to na základě přiznaného stupně příspěvku na péči (dále jen příspěvek), následovně:

Stupeň příspěvku                     Kč/hod
stupeň I                       10 Kč
stupeň II                       20 Kč
stupeň III                       30 Kč
stupeň IV                       40 Kč

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pokud se uživateli poskytuje dietní strava – zvyšují se částky stravovací jednotky o 8,- Kč na osobu a den, u diety diabetické o 14,- Kč na osobu a den.