How can we help you?

Stížnosti

Způsoby podávání a vyřizování stížností v DSS Slatiňany upravuje Směrnice ředitele
O způsobu podávání a vyřizování stížností uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování služeb.

Jak stížnost podat

Jako stížnost evidujeme a řešíme jakékoliv vyjádření nespokojenosti se způsobem nebo kvalitou poskytování služby v Domově Mladá.

Formy a způsoby podání stížnosti:

  • Ústní podání stížnosti
  • Ústní podání prostřednictvím telefonu
  • Písemné podání
  • Písemné elektronické podání

Anonymní písemné podání:

Písemnou formou na adresu Domova Mladá nebo lze použít schránku důvěry umístěnou v budově Domova Mladá na jednotlivých odděleních či ve správní budově.

Kontaktní adresa:
Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb
Rakouská 552
28923 Milovice

Tel.: 773995886
e-mail.: info@domovmlada.cz

Stížnosti v Domově Mladá evidují a vyřizují pověření pracovníci – důvěrníci pro vyřizování stížností.
Ti vaši žádost zaevidují a zprostředkují Vám její vyřízení.
Pro řešení Vaší stížnosti si můžete zvolit důvěrníka, u kterého lze stížnost podat.

Důvěrník pro řešení stížností:

Mgr. Maryna Poimanava
e-mail: maryna.poimanava@domovmlada.cz
tel.: 792 306 732

Bc. Helena Vodičková
e-mail: helena.vodickova@domovmlada.cz
tel.: 722 416 737

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.