How can we help you?

 >  > Naše vize

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Mladá, příspěvková organizace v Milovicích je poskytovat přiměřenou individuální podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. Cílem služby je rozvinout osobní schopnosti a možnosti každého člověka, poskytnout mu domov a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život odpovídající životu jeho vrstevníků v přirozené komunitě.

Klienti domova

Naše cíle

Našim cílem je zabezpečení námi realizovaných sociálních služeb a jejich postupné rozšiřování jak pro stávající uživatele sociálních služeb, tak i pro všechny budoucí zájemce, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a které se jim snažíme plně nahradit.

Naše služby a činnosti chceme stále rozšiřovat a zkvalitňovat v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje.

Klienti Domova Mladá
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.