How can we help you?

 >  > Ceník služeb

Ceník služeb

O výší a způsobu úhrady vás informujeme při uzavírání Smlouvy o poskytování služby. Následně sjednáme konkrétní úhradu za službu.​
Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů.
Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.

Sazebník úhrad za poskytované sociální služby
v Domově Mladá platný od 1. 3. 2023

(podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění)

1. Ubytování (sazby na jeden kalendářní den)

Počet lůžekCena
Jednolůžkový280 Kč
Dvojlůžkový a vícelůžkový260 Kč

2. Stravování (sazby na jeden kalendářní den) domov pro OZP

Věková kategorieNáklady na potravinyNáklady provozníCelková výše stravovací jednotky
3 – 6 let118+ 80 (68%)198 Kč
nad 6 let140+ 95 (68%)235 Kč
Rozdělení stravovací jednotky (100%)118 Kč potraviny198 Kč s režií140 Kč potraviny235 Kč s režií
Snídaně (15%)19 Kč32 Kč22 Kč37 Kč
Oběd (45%)52 Kč87 Kč62 Kč104 Kč
Svačina (10%)14 Kč24 Kč16 Kč27 Kč
Večeře (30%)33 Kč55 Kč40 Kč67 Kč

3. Úkony péče

Domov pro osoby se zdravotním postižením:……………………… 100% příspěvku na péči

4. Stravování (sazby na jeden kalendářní den) - denní stacionář

Věková kategorieNáklady na potravinyNáklady provozníCelková výše stravovací jednotky
3 – 6 let85+ 58 (68%)143 Kč
nad 6 let100+ 68 (70%)168 Kč

V případě, kdy uživatel neodebírá všechna jídla, může volit dle svého výběru, ceny jednotlivých:

Rozdělení stravovací jednotky (100%)143 Kč168 Kč
Snídaně32 Kč37 Kč
Oběd87 Kč104 Kč
Svačina24 Kč27 Kč

5. Úkony péče - denní stacionář

Sazba za hodinu péče je stanovena na 60 Kč, pokud péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (sazba je stanovena dle Vnitřní směrnice určující výši a způsob úhrady za poskytování sociální služby v denním stacionáři Domova Mladá, čl. IV odst. 4).

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.