How can we help you?

 >  > Ceník služeb

Ceník služeb

O výší a způsobu úhrady vás informujeme při uzavírání Smlouvy o poskytování služby. Následně sjednáme konkrétní úhradu za službu.​
Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů.
Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.

Sazebník úhrad za poskytované sociální služby
v Domově Mladá platný od 1. 4. 2024

(podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění)

1. Ubytování (sazby na jeden kalendářní den)

Počet lůžekCena
Jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj305 Kč
Třílůžkový a čtyřlůžkový pokoj290 Kč

2. Stravování (sazby na jeden kalendářní den) domov pro OZP

Náklady na potravinyNáklady provozníCelková výše stravovací jednotky
102 Kč (40%)+153 Kč (60%)255 Kč
Rozdělení stravovací jednotky (100%)102 Kč potraviny255 Kč s režií
Snídaně (16%)18 Kč46 Kč
Oběd (44%)41 Kč102 Kč
Svačina (12%)14 Kč36 Kč
Večeře (28%)29 Kč71 Kč

3. Úkony péče

Domov pro osoby se zdravotním postižením:……………………… 100% příspěvku na péči

4. Stravování (sazby na jeden kalendářní den) - denní stacionář

Náklady na potravinyNáklady provozníCelková výše stravovací jednotky
102 Kč (40%)+ 153 (60%)255 Kč

V případě, kdy uživatel neodebírá všechna jídla, může volit dle svého výběru, ceny jednotlivých:

Rozdělení stravovací jednotky (100%)255 Kč
Snídaně (30%)77 Kč
Oběd (45%)115 Kč
Svačina (25%)63 Kč

5. Úkony péče - denní stacionář

Sazba za hodinu péče (poskytnutí základních činností) je stanovena na 135 Kč, a to dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu péče. Pokud poskytování úkonu péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Základní činnosti poskytované ve službě denní stacionář:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.