How can we help you?

 >  > Ceník služeb

Ceník služeb

O výší a způsobu úhrady za službu chráněné bydlení vás informujeme při uzavírání Smlouvy o poskytování služby. Následně sjednáme konkrétní úhradu za službu.​
Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů.
Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.

Sazebník úhrad za poskytované sociální služby
v Domově Mladá platný od 1. 6. 2022

(podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění)

1. Ubytování (sazby na jeden kalendářní den)

Počet lůžekCena
Jednolůžkový250 Kč
Dvojlůžkový a vícelůžkový220 Kč

2. Stravování (sazby na jeden kalendářní den) domov pro OZP

Věková kategorieNáklady na potravinyNáklady provozníCelková výše stravovací jednotky
3 – 6 let98+ 68 (70%)166 Kč
nad 6 let120+ 84 (70%)204 Kč
Rozdělení stravovací jednotky (100%)98 Kč potraviny166 Kč s režií120 Kč potraviny204 Kč s režií
Snídaně (15%)15 Kč25 Kč18 Kč31 Kč
Oběd (45%)44 Kč75 Kč54 Kč92 Kč
Svačina (10%)10 Kč17 Kč12 Kč20 Kč
Večeře (30%)29 Kč49 Kč36 Kč61 Kč

3. Úkony péče

Domov pro osoby se zdravotním postižením:……………………… 100% příspěvku na péči

4. Stravování (sazby na jeden kalendářní den) - denní stacionář

Věková kategorieNáklady na potravinyNáklady provozníCelková výše stravovací jednotky
3 – 6 let69+ 48 (70%)117 Kč
nad 6 let84+ 59 (70%)143 Kč

V případě, kdy uživatel neodebírá všechna jídla, může volit dle svého výběru, ceny jednotlivých:

Rozdělení stravovací jednotky (100%)117 Kč143 Kč
Snídaně25 Kč31 Kč
Oběd75 Kč92 Kč
Svačina17 Kč20 Kč

5. Úkony péče - denní stacionář

Sazba za hodinu péče je stanovena na 50 Kč, pokud péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (sazba je stanovena dle Vnitřní směrnice určující výši a způsob úhrady za poskytování sociální služby v denním stacionáři Domova Mladá, čl. IV odst. 4).

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.