How can we help you?

 >  > Aktivity

Aktivity

Pravidelně navštěvujeme různé organizace v okolí ( městská policie, hasiči, knihovna, ZUŠ,..) a pořádáme aktivity i mimo Domov ( příměstský tábor, víkendovky,…) abychom co nejvíce přiblížili našim klientům běžný život jejich vrstevníků. Setkáváme se a navzájem se obohacujeme o nové zkušenosti. S aktivitami mimo Domov nám velice pomáhají dobrovolníci, bez kterých by to už ani nešlo.

Co nás čeká

Rok 2022 věnujeme cestám po Evropě. V tom smyslu, že každý měsíc strávíme s projektovými dny ( zvířecí den, s kuchařem po Evropě,…) v jedné zemi. Těšíme se na spoustu nových zážitků a společných aktivit.

Terapeutická dílna

Naši klienti v dílnách získávají a rozvíjí své dovednosti a pracovní zkušenosti. Učí se zároveň odpovědnosti, samostatnosti a spolupráci s ostatními. Tráví smysluplně svůj čas tím, že se zapojí do různorodých pracovních činností. Pod rukama našich klientů v dílnách ožívají různé materiály a techniky.

Terapeuticá dílna

Zahrada

Na zahradě tráví naši klienti rádi spoustu času. Pro děti jsou zde umístěné herní prvky a samozřejmě nesmí chybět pískoviště. V létě je pro nás k dispozici bazén, ve kterém se rádi zchladíme. V rámci zahrady pracují klienti na našich užitkových záhonech a těší se ze sklizně vypěstovaných plodů. Při posezení u ohniště máme překrásný výhled na ohradu s koňmi.

Zahrada

Rehabilitace

Rehabilitace je v Domově ordinována neurologem nebo fyzioterapeutkami. Našim klientům je podle diagnózy nebo potíží poskytnuta magnetoterapie, ultrazvuk, laser nebo elektroléčba. Velice oblíbená je vodoléčba ( dvě hydromasážní vany). O individuální péči se starají dvě fyzioterapeutky.

Rehabilitace

Zooterapie

Je nesporné a vědecky dokázané, že zvířata mají blahodárný vliv na člověka a jeho psychickou pohodu. I my v Domově jsme si toho vědomy a tomuto odvětví se hodně věnujeme. Nedílnou součástí Domova se stali naši psí kamarádi a postupně se k nim přidala pestrá škála dalších živých tvorů. Narazíte u nás na králíčky, morčata, papoušky, činčilu, osmáky, ještěrky a to určitě není vše. Skrze zooterapii vedeme klienty k odpovědnosti ( krmení, čištění, atd) A protože zvířata opravdu milujeme vznikl před lety projekt „zvířecích dnů“, ve kterých zábavnou formou seznamujeme klienty s dalšími živočichy a jejich životními podmínkami.

Zoo koutek

Hipoterapie

Hiporehabilitace se v našem zařízení dělí na dvě odvětví:
Hipoterapii a AVK – aktivity s využitím koní.
Hipoterapie působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů vznikajících při koňské chůzi. Kůň má podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk. Při hipoterapii centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka tedy zpracovává a vysílá vjemy a příkazy, které by za normálních okolností používal při lidské chůzi.
AVK využívají kontaktu s koněm, klient na koni nesedí. Primárním požadavkem zde není pohyb, který kůň předává, ale jeho přirozená interakce s člověkem.
Obě odvětví hiporehabilitace mají v našem zařízení již dlouhou tradici. První kůň byl pořízen v roce 2000.Od té doby se u nás vystřídalo 6 koní. Od roku 2010 u nás pracuje valach plemene Hafling – Bertík, narozený v roce 2006 a v roce 2015 přibyla ponička Peggy, narozená v roce 2010.
Bertík je využíván hlavně pro klasickou hipoterapii v sedě a polohování klientů v leže na koňském hřbetě. Jeho klidná povaha nám umožňuje pestrou škálu aktivit. Patří mezi ně házení míčem, manipulace s různými předměty např. hračkami, cvičení s náčiním i bez.
Peggy je pro svůj malý vzrůst využívána pro AVK. Doprovází klienty na procházky, mohou si ji vyčistit a nakrmit.

Kůň Peggy

Filmoteka

Domov Mladá se v roce 2013 zapojil do projektu Mentalpower – mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, jehož hlavní myšlenkou je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Tato aktivita otevírá navíc zcela novou možnost společenské integrace postižených. Festival vznikl proto, aby pomohl těmto lidem vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim zažít chvíle slávy a umělecké tvorby.
Za dobu co se filmu věnujeme u nás vzniklo sedm filmů, na kterých s námi spolupracovali přátelé z FAMU, kteří nás vždy něčím novým obohatí.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.