How can we help you?

 >  > Historie Domova Mladá

Historie Domova Mladá

Historie Domova Mladá sahá až do roku 1962. Právě v tomto roce byl  založen jako “Ústav sociální péče pro mentálně a tělesně postižené děti a mládež”, který sídlil v Kersku. Zařízení zajišťovalo péči o mentálně postižené děti a mládež a jeho zřizovatelem byl Okresní národní výbor. V dalších letech zařízení spravoval Okresní ústav sociálních služeb, který byl v roce 1991 zrušen. Následně se stal zřizovatelem Okresní úřad v Nymburce.

V roce 1991 bylo v rámci restitučních nároků požádáno o vrácení objektu, v němž Ústav sídlil. Soudní spor o vydání trval dlouhých šest let, nakonec byl objekt soudním rozhodnutím restituentům vydán. Bylo tedy nutné vzniklou situaci řešit, a to hledáním nového objektu.

Nové objekty byly vybrány v Milovicích – Mladé. Byl vypracován projekt na rekonstrukci a přístavbu vybraných objektů, které po odchodu SA z ČR byly prázdné a postupně chátraly. V říjnu roku 1997 byly zahájeny stavební práce na původních vojenských objektech z let 1905 a 1961. Již o rok později byla stavba dokončena a to včetně nově postavené provozní budovy.

Nové zařízení v Milovicích zahájilo provoz v říjnu roku 1998. Domov byl projektován tak, aby po všech stránkách co nejlépe vyhovoval potřebám pro zajištění sociálních služeb. Ke zvyšování kvality poskytovaných služeb, která je prioritou Domova Mladá, je třeba neustále investovat finanční prostředky na modernizaci a obnovu zařízení.

Vchod
Budova
Budova
Budova
Nová budova
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.