How can we help you?

Domov Mladá: Poskytovatel sociálních služeb

Hlavní budova Domova Mladá

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením  je poskytovat přiměřenou individuální podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení

Cílem služby je rozvinout osobní schopnosti a možnosti každého člověka, poskytnout mu domov a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život odpovídající životu jeho vrstevníků v přirozené komunitě.

Aktuálně

Virtuální prohlídka

Podporují nás

Činnost Domova Mladá je podporována v roce 2022 městem Milovice

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.