How can we help you?

 >  > Denní stacionář

Denní stacionář

V denním stacionáři poskytujeme podporu lidem s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením. Jedná se o ambulantní službu, která podporuje rodiny v péči o jejich nejbližší. Stacionář je otevřený každý pracovní den od 6.30 do 16.30. Služba je určena osobám od 3 do 50 let. Maximální kapacita je 7 míst.
Stacionář vede tým zkušených zaměstnankyň, které ke každému klientovi mají osobní přístup a respektují jejich individuální potřeby a přání. Úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky a regulujeme náplň služby s ohledem na jejich přání a možnosti stacionáře.
Služba je realizována v prostorách Domova Mladá. Stacionář se nachází v přízemí budovy. Bezbariérový vstup je zajištěn přes venkovní areál, což nám mimo jiné umožňuje užívat si sluníčka a čerstvého vzduchu v hezkých jarních a letních dnech.
Ve stacionáři probíhají různé volnočasové a relaxační aktivity. Děti mají dostatek hraček, dospělým je k dispozici televize, kreativní a pracovní pomůcky. Snažíme se o vytvoření přátelské, veselé a živé atmosféry.
Stravu zajišťuje Domov Mladá ve vlastní kuchyni. Dle domluvy s rodinou jsme schopni zajistit stravování přímo na místě.
Pokud o naši službu máte zájem, rádi Vám poskytneme bližší informace.

Denní stacionář
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.