How can we help you?

 >  > Cílová skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinu našich uživatelů tvoří děti, mládež, střední generace i senioři s mentální postižením a lidé s kombinovaným či tělesným postižením.
Uživatelé sociální služby jsou v maximální možné míře zapojeni v rámci terapií do běžných aktivit, kdy cílem je rozvinout osobní schopnosti a možnosti každého člověka, poskytnout mu domov a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život odpovídající životu jeho vrstevníků v přirozené komunitě.

Dětský klient

DOZP Mladá

Služba Domova pro osoby se zdravotním postižením Mladá, příspěvkové organizace v Milovicích je určena lidem s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které jsou závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 3 let bez věkového omezení. Kapacita služby je 65 lůžek.

Denní stacionář

Služba Denního stacionáře Mladá, příspěvkové organizace v Milovicích je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením, se sníženou soběstačností, které jsou závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 3 let do 50 let. Kapacita služby je 7 míst.
Komu službu nemůžeme poskytnout?

  • osobám s nestabilizovanou duševní poruchou se sklony k agresivnímu chování
  • osobám, které by z důvodu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách narušovaly kolektivní soužití
  • osobám, kterým byla v předchozích 6 měsících vypovězena smlouva z důvodu porušení povinností;
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.