How can we help you?

 >  > Sponzorství

Sponzorství

Sponzorství je pro naši organizaci velice vítanou podporou naší služby tak, abychom mohli zkvalitňovat a zpříjemňovat životy našich obyvatel. Pokud jste již sponzory či dárci Domova Mladá, nebo o tomto uvažujete, velice Vám děkuji za naše klienty i za sebe.
Věcné i finanční dary budou použity výhradně ve prospěch klientů a nebudou suplovat finance zřizovatele a jejich cílem je zlepšování kvality služeb v Domově Mladá. Využití je zejména na zájmové a volnočasové aktivity klientů, nákup materiálu na výtvarnou, sportovní, aktivizační a další činnost.
Pokud budete mít zájem nám pomoci nebo se  informovat, co bychom chtěli v našem zařízení vylepšit a zdokonalit, jsme Vám plně k dispozici v pracovní i mimopracovní dobu na tel. 773995886 nebo na emailu tereza.palanova@domovmlada.cz.
Finance se soustřeďují na účtu Domova Mladá, poskytovatele sociálních služeb a na každý dar uzavíráme darovací smlouvu. Je také možné zveřejnit Vaše logo.
Svoje sponzorské dary můžete poukazovat na náš bankovní účet č. 20136191/0100.
Každá podpora, ať je malá nebo velká, pomáhá našim klientům prožít spokojenější život. Velmi si proto vážíme Vašich darů, které jste Domovu věnovali či mát zájem věnovat a to v jakékoliv formě – finanční, účelové i dle potřeb našich klientů.
Zároveň děkujeme stálým dodavatelům za jejich častou pomoc mimo rámec uzavřených smluv.

Mgr. Tereza Palánová, ředitelka organizace

Finančně, materiálně či morálně nás podpořili tito dárci:

Nadace ČEZ

Semileas, a.s.

Needo

Chrysteins, s.r.o.

Fiala Milovice s.r.o. – řeznictví a uzenářství

Merhautovo Pekařství

pan Josef Richtr

MUDr. Tomáš Omáčka

pan Václav Červený

paní Iveta Eckertová

Kimberly-Clark

paní Hana Marečková

Město Milovice

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.