How can we help you?

 >  > Sponzorství

Sponzorství

Sponzorství je pro naši organizaci velice vítanou podporou naší služby tak, abychom mohli zkvalitňovat a zpříjemňovat životy našich obyvatel. Pokud jste již sponzory či dárci Domova Mladá, nebo o tomto uvažujete, velice Vám děkuji za naše klienty i za sebe.
Věcné i finanční dary budou použity výhradně ve prospěch klientů a nebudou suplovat finance zřizovatele a jejich cílem je zlepšování kvality služeb v Domově Mladá. Využití je zejména na zájmové a volnočasové aktivity klientů, nákup materiálu na výtvarnou, sportovní, aktivizační a další činnost.
Pokud budete mít zájem nám pomoci nebo se  informovat, co bychom chtěli v našem zařízení vylepšit a zdokonalit, jsme Vám plně k dispozici v pracovní i mimopracovní dobu na tel. 773995886 nebo na emailu tereza.palanova@domovmlada.cz.
Finance se soustřeďují na účtu Domova Mladá, poskytovatele sociálních služeb a na každý dar uzavíráme darovací smlouvu. Je také možné zveřejnit Vaše logo.
Svoje sponzorské dary můžete poukazovat na náš bankovní účet č. 20136191/0100.
Každá podpora, ať je malá nebo velká, pomáhá našim klientům prožít spokojenější život. Velmi si proto vážíme Vašich darů, které jste Domovu věnovali či mát zájem věnovat a to v jakékoliv formě – finanční, účelové i dle potřeb našich klientů.
Zároveň děkujeme stálým dodavatelům za jejich častou pomoc mimo rámec uzavřených smluv.

Mgr. Tereza Palánová, ředitelka organizace

Inkluzivní zahradní slavnost je podporována městem Milovice

Finančně, materiálně či morálně nás podpořili tito dárci:

Nadace ČEZ

Semileas, a.s.

Needo

Chrysteins, s.r.o.

Fiala Milovice s.r.o. – řeznictví a uzenářství

Merhautovo Pekařství

pan Josef Richtr

MUDr. Tomáš Omáčka

pan Václav Červený

paní Iveta Eckertová

Kimberly-Clark

paní Hana Marečková

Město Milovice

Moštovna Lažany

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.