How can we help you?

 >  > Návštěvní řád

Pravidla pro návštěvy

Návštěvy může uživatel přijímat s výjimkou nočního klidu neomezeně. Návštěvy končí nejdéle započetím nočního klidu

Při mimořádných událostech mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány dle nařízení ředitele.

Návštěvy nesmí zasahovat do chodu oddělení a narušovat klid a soukromí spolubydlících uživatelů.

Návštěvy mohou probíhat v pokoji uživatele pouze se souhlasem jeho spolubydlícího, dále v hlavní jídelně, zázemí zooterapie či na zahradě. Do ostatních prostor oddělení návštěva vstupovat nesmí.

Návštěvy mohou kouřit na vyhrazeném místě na zahradě.

Při porušení těchto pravidel je pracovník oprávněn vykázat návštěvu na místo, kde nebude narušovat chod zařízení, klid nebo soukromí jiných uživatelů.

V případě, že návštěva porušuje práva jiných osob, je pracovník povinen situaci řešit a je oprávněn dle situace vykázat ji z Domova Mladá, přivolat Policii ČR apod.

Budova Domova Mladá
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.