How can we help you?

 >  > Odhlašování

Pravidla pro objednávání a odhlašování stravy uživatelů a nahlašování nepřítomnosti uživatele

  1. Uživatel, zákonný zástupce či opatrovník oznámí pobyt mimo Domov Mladá jednomu z následujících pracovníků: vedoucí sociální sekce (Mgr.et Bc. Petr Krejčík, tel. 722 416 737), vedoucí sociální práce (Bc. Tereza Löfflerová, tel. 606 719 592) nebo vedoucí oddělení I. a II. patra (Jana Kynclová, tel. 792 753 001), a to nejpozději do 13.00 přede dnem odjezdu mimo Domov Mladá (tzn. například odjezd v pátek nahlásit nejpozději ve čtvrtek do 13.00).
  2.  Uživatel, zákonný zástupce či opatrovník oznámí návrat do Domova Mladá jednomu z následujících pracovníků: vedoucí sociální sekce (Mgr. et Bc. Petr Krejčík, tel. 722 416 737), vedoucí sociální práce (Bc. Tereza Löfflerová, tel. 606 719 592) nebo vedoucí oddělení I. a II. patra (Jana Kynclová, tel. 792 753 001), a to nejpozději do 13.00 přede dnem návratu do Domova Mladá (lze rovnou při nahlášení odjezdu zaznamenat i návrat, a není nutné oznamovat dvakrát).
  3.  Pokud pobyt mimo Domov Mladá bude probíhat během víkendu či státního svátku, uživatel, zákonný zástupce či opatrovník ohlásí tuto skutečnosti nejpozději do 13.00 posledního pracovního dne před víkendem či státním svátkem (tzn. že odjezd v neděli je nutné nahlásit nejpozději v pátek do 13.00).
  4. Pokud nebude nepřítomnost uživatele oznámena ve výše uvedených lhůtách, nenáleží uživateli (zákonnému zástupci, opatrovníkovi či pečující osobě) za první den předem neohlášené nepřítomnosti vrátka za stravu (náklady na potraviny).
  5. Pokud nebude den návratu do Domova Mladá oznámen ve výše uvedených lhůtách, nemá uživatel nárok na odebrání stravy.

Vratka za stravu

Z celkové částky za stravování se vrací částka pouze za potraviny (dle aktuálního ceníku služeb).

Vratka příspěvku na péči za předem nahlášenou celodenní nepřítomnost

Za celodenní nepřítomnost se považuje celý den (= doba od 0.00 do 24.00).

V případě hospitalizace uživatele ve zdravotnickém zařízení, náleží příspěvek na péči (pokud za dané období existuje nárok na dávku) Domovu Mladá.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.