How can we help you?

 >  > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Jsme velice rádi, že máte zájem a důvěru v naši službu. Pokud byste rádi věděli, jak naše služba vypadá a co přesně poskytujeme, můžete si přečíst o nás ZDE nebo domluvit u nás osobní návštěvu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením (OZP) je určen osobám s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením. Nejnižší věková hranice pro děti jsou 3 roky. U dospělých osob věkové omezení není.

Žádost o přijetí do služby může podat osoba se zdravotním postižením samostatně, v případě potřeby to učiní za něj jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

V žádosti se vyplňuje pouze nezbytná informace. Bližší seznámení s Vámi a s Vaší situací proběhne osobně v rámci sociálního šetření. Lékařskou zprávu o zdravotním stavu nevyžadujeme. Uvítáme však orientační popis současného stavu.

Jakmile žádost obdržíme, ozveme se Vám a potvrdíme, že žádost dorazila v pořádku. Proto prosím čitelně uvádějte kontaktní údaje a zkontrolujte jejich správnost. Během následujících 30 dnů domluvíme s Vámi sociální šetření, které probíhá v místě pobytu žadatele (nejčastěji je to adresa trvalého pobytu, ale může to být i nemocnice či jiný poskytovatel sociálních služeb). Na šetření dorazí dvě sociální pracovnice, které s Vámi prodiskutují důvody podání žádosti a zhodnotí současný stav žadatele (způsob komunikace, míra podpory v péče o sebe apod.).

Na základě výstupů sociálního šetření bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žádosti. V rozhodnutí budou uvedené důvody o přijetí/nepřijetí žádosti, kontaktní údaje vedoucí sociální sekce a informování o možnosti přezkoumání žádosti, popřípadě podání stížnosti.

Upozorňujeme žadatele, že v současné době máme enormní zájem o naši službu a bohužel není v našich silách přijmout všechny zájemce ihned. Čekací dobu nedokážeme odhadnout. Doporučujeme podat žádost s dostatečným časovým předstihem a oslovit současně několik obdobných služeb.

S žadateli, kteří jsou v naší čekací listině, snažíme zůstat v kontaktu. Průběžně je informujeme o stavu volných míst. Rádi je zveme na aktivity pro veřejnost.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ: Žádost o poskytování sociální služby v domově Mladá

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.