Denní stacionář

Denní stacionář je určen pro: osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením osoby s kombinovaným postižením osoby se zdravotním postižením Věková hranice pro poskytnutí služby: 3-30 let Kapacita služby: 7 uživatelů